Overspenningsvern

Vi har ferdigmontert overspenningsvern (grovvern). Vi tar forbehold om at jordingsanlegget er tilfredsstillende og nødvendig plass i sikringskap.

1658508