Overspenningsvern BOLIGPAKKE

Redd for lynnedslag? Problemer med at flatskjerm TVen plutselig blir ødelagt – da kan et overspenningsvern hjelpe!

Vi kan tilby en boligpakke med overspenningsvern (grov/mellomvern) til å ha i sikringsskapet samt 1 pluggbart finvern for TV, 1 pluggbart finvern for tele-linjer samt 1 pluggbart finvern for f.eks. musikkanlegg. Med dette er boligen og utstyret ditt beskyttet mot lynnedslag og Everksproduserte spenningspeaks.

For at overspenningspakken skal hjelpe godt nok krever det at du har et godt jordingsanlegg for å lede vekk overspenningene, dette må kontrolleres og bedres ved behov.

5086019_pf1