Elfag-medlem

Vi tar ansvar for faget vårt

Elfag er den elektrikerkjeden med lengst erfaring og høyest kjennskap i Norge. 50 års kjededrift og 80 % kjennskap i befolkningen dokumenterer dette.

I tillegg til å levere stordriftsfordeler medlemmene nyter godt av, er de opptatt av våre ansatte. Derfor har de tatt det ansvaret for installasjonsfaget man kan forvente av en dominerende aktør. De driver sin egen lærlingeskole på tredje året, med fire samlinger i løpet av de to lærlingeårene. Dessuten tilbyr de spesielle montørkurs, eksklusivt for medlemmene. Kursene holder et svært høyt faglig nivå og har anerkjente forelesere. I tillegg avholder de også fagdager med aktuelle temaer, og satser spesielt på kompetansebygging rundt temaene ENØK og Internkontroll elektro. Kjeden deltar også på bransjemesser og arrangerer lokale næringslivsseminar.

elfag logo

Økt konkurransekraft ved å være Elfag-medlem

Elfag kjeden skaper konkurransekraft gjennom faglig styrke og gode relasjoner. Medlemskap i Elfag er frivillig og medlemmene eier sin egen virksomhet. Vi er i dag 160 installasjonsbedrifter fordelt på 180 steder i landet. Kjeden består av seriøse og profesjonelle elektrikere, som legger vekt på gode og varige forhold til alle kunder, enten de er små eller store. Du vil oppleve at vi er stolte av å tilhøre denne kjeden, og at vi setter vår ære i å utføre jobbene til avtalt tid og avtalt pris.

Gjennom økt kjennskap til kjeden og direkte kontakt med kunder kan du som benytter deg av en Elfag elektriker alltid føle deg trygg på vår kompetanse. Dette, og at vi er en landsdekkende elektrikerkjede, er ett av de viktigste argumenter for å benytte seg av Elfag-elektrikeren.